Algemene Gebruiksvoorwaarden

Artikel 1: Doel

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (AGV) regelen de wettelijke gebruik van de diensten van de Domaine Guillemard-Clerc-website (hierna “de site” genoemd).

Aangezien het een overeenkomst is tussen het bedrijf La Petite Perle en de Gebruiker, moet de toegang tot de site voorafgegaan worden door de aanvaarding van deze AGV. Toegang tot dit platform impliceert de aanvaarding van deze AGV.

Artikel 2: Juridische informatie

Naam: DOMAINE GUILLEMARD CLERC

SIRET: 45062922500019

Juridische vorm: EARL

Maatschappelijk kapitaal: €55.000

Adres: 19 rue droumin 21190 Puligny-Montrachet

RCS: Dijon D 450 629 225

BTW-nummer: FR45450629225

De hostingprovider van de guillemard-clerc.fr-website is het bedrijf LHW, gevestigd aan 5 Rue Keller, 59100 Roubaix, Frankrijk.

Artikel 3: Toegang tot de site

De Domaine Guillemard-Clerc-website biedt gratis toegang tot de volgende diensten:

  • Presentatie van de activiteit;
  • Beschrijving van de gastenkamers;
  • Verzoek om prijsinformatie. De site is gratis toegankelijk vanaf elke locatie voor elke gebruiker met internettoegang. Alle kosten die nodig zijn voor de toegang tot de diensten (computerapparatuur, internetverbinding, enz.) zijn voor rekening van de gebruiker.

Om redenen van onderhoud of andere redenen kan de toegang tot de site door de uitgever worden onderbroken of opgeschort zonder voorafgaande kennisgeving of rechtvaardiging.

Artikel 4: Gegevensverzameling

Voor de aanmaak van het gebruikersaccount is de verzameling van informatie bij de registratie op de site noodzakelijk en verplicht. Overeenkomstig de wet nr. 78-17 van 6 januari betreffende informatica, bestanden en vrijheden, gebeurt de verzameling en verwerking van persoonlijke informatie in overeenstemming met de privacywetgeving.

Overeenkomstig de Wet op de Bescherming van Persoonsgegevens van 6 januari 1978, artikelen 39 en 40, heeft de Gebruiker het recht om zijn persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen en zich te verzetten tegen hun verwerking. Dit recht kan worden uitgeoefend via:

  • Het contactformulier;

Artikel 5: Intellectuele eigendom

De merken, logo’s en inhoud van de Domaine Guillemard-Clerc-website (grafische illustraties, teksten, enz.) zijn beschermd door het intellectuele eigendomsrecht en het auteursrecht.

Reproductie en kopiëren van de inhoud door de Gebruiker vereisen voorafgaande toestemming van de site. In dit geval is elk gebruik voor commerciële doeleinden of reclamedoeleinden verboden.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

Hoewel de informatie die op de site wordt gepubliceerd als betrouwbaar wordt beschouwd, behoudt de site zich het recht voor om de betrouwbaarheid van bronnen niet te garanderen.

De op de Domaine Guillemard-Clerc-website verstrekte informatie is uitsluitend ter informatie en heeft geen contractuele waarde. Ondanks regelmatige updates kan de site niet aansprakelijk worden gesteld voor wijzigingen in administratieve en juridische bepalingen die na publicatie optreden. Hetzelfde geldt voor het gebruik en de interpretatie van de informatie die op het platform wordt verstrekt.

De site wijst elke aansprakelijkheid af voor eventuele virussen die de computerapparatuur van de Gebruiker kunnen infecteren na het gebruik of de toegang tot de site.

De site kan niet aansprakelijk worden gesteld voor overmacht of onvoorspelbare en onoverkomelijke handelingen van derden.

Hoewel de site geen garantie biedt voor volledige beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens, verbindt deze zich ertoe alle noodzakelijke maatregelen te nemen om dit zo goed mogelijk te waarborgen.

Artikel 7: Hyperlinks

De site kan hyperlinks bevatten. Door op deze links te klikken, verlaat de Gebruiker het platform. Het platform heeft geen controle en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van webpagina’s die aan deze links zijn gekoppeld.

Artikel 8: Cookies

Tijdens bezoeken aan de site kan de automatische installatie van een cookie op de browsersoftware van de Gebruiker plaatsvinden.

Cookies zijn kleine bestanden die tijdelijk op de harde schijf van de computer van de Gebruiker worden geplaatst. Deze cookies zijn noodzakelijk om de toegankelijkheid en navigatie op de site te waarborgen. Deze bestanden bevatten geen persoonlijke informatie en kunnen niet worden gebruikt om een persoon te identificeren.

De in cookies opgeslagen informatie wordt gebruikt om de prestaties van de navigatie op de Domaine Guillemard-Clerc.fr-website te verbeteren.

Door de site te bezoeken, aanvaardt de Gebruiker het gebruik van cookies. Deze kunnen worden gedeactiveerd via de instellingen van de browsersoftware.

Artikel 9: Publicatie door de Gebruiker

De Domaine Guillemard-Clerc-website staat leden toe om opmerkingen te publiceren.

In hun publicaties zijn leden verplicht om de regels van de netiquette en de geldende wettelijke regels te volgen.

De site heeft het recht om voorafgaande moderatie toe te passen op publicaties en kan besluiten om ze niet te publiceren zonder opgave van reden.

Het lid behoudt alle intellectuele eigendomsrechten. Desondanks houdt elke publicatie op de site de niet-exclusieve en gratis overdracht in van het recht aan de uitgevende maatschappij om de publicatie overal en op elk medium te vertegenwoordigen, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te distribueren en te verspreiden gedurende de duur van het intellectuele eigendom. Dit kan rechtstreeks of via een gemachtigde derde partij gebeuren. Dit omvat het recht om de publicatie op het web en op mobiele telecommunicatienetwerken te gebruiken.

De Gebruiker is verantwoordelijk voor alle inhoud die hij uploadt. De Gebruiker verbindt zich ertoe geen inhoud te publiceren die de belangen van derden zou kunnen schaden. Alle juridische stappen die door een derde partij worden ondernomen tegen de site moeten worden gedragen door de Gebruiker.

Het verwijderen of wijzigen van Gebruikersinhoud kan op elk moment, om welke reden dan ook en zonder voorafgaande kennisgeving door de site worden uitgevoerd.

Artikel 11: Duur van het Contract

Dit contract is geldig voor onbepaalde tijd. Het begin van het gebruik van de diensten van de site markeert de toepassing van het contract op de Gebruiker.

Artikel 12: Toepasselijk recht en Bevoegde Rechtbank

Dit contract valt onder het Franse recht. Het ontbreken van een minnelijke schikking van geschillen tussen de partijen houdt in dat de Franse rechtbanken bevoegd zijn om het geschil op te lossen.